Nie masz jeszcze konta?

Strona główna z prawa międzynarodowego
Kazusy z prawa międzynarodowego
Kazus: Sprzedawcy alkoholu Drukuj Email
Dodany przez albo414   
piątek, 24 listopada 2017 13:12

Józef K. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest właścicielem winiarni przy ul. Grochowskiej w Warszawie. Sprzedaje również wino przez Internet, zbierając zamówienia za pośrednictwem strony internetowej i rozsyłając butelki klientom. Wśród sprzedawanych przez niego win około 40% pochodzi z Francji a około 23% z Włoch. Prezydent m.st. Warszawy wydała decyzję cofającą zezwolenie na sprzedaż detaliczną alkoholu przez Józefa K. W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że Józef K. prowadził sprzedaż alkoholu poza wyznaczonym do tego punktem, to jest przez Internet, czym naruszył warunki zezwolenia oraz przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. art. art. 9 z indeksem 6 ust. 1, 18 ust. 1 oraz 18 ust. 7 pkt 6. Uzasadniało to cofnięcie zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu na podstawie art. 18 ust. 10 pkt pkt 1 i 2. Równocześnie Prezydent m.st. Warszawy zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 43 powołanej ustawy. W trzy dni po otrzymaniu decyzji Józef K. zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc w sprawie. Proszę przygotować opinię prawną w której m.in. zdecydować o wyborze środka prawnego, a następnie przygotować zarys argumentacji. Proponuję rozważyć przy tym następujące kwestie: 1. Czy w sprawie ma w ogóle zastosowanie prawo Unii Europejskiej? Czy występuje jakiś element unijny? 2. Czy przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi można uznać za środek o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych w przywozie? Czy stanowią one sposoby sprzedaży? 3. Jeśli odpowiedź na pytanie 2 jest twierdząca – czy polskie przepisy dają się usprawiedliwić na gruncie Traktatu o funkcjonowaniu UE lub orzecznictwa TSUE?

 
Kazus: PPM budowa normy kolizyjnej Drukuj Email
Dodany przez paulinkaa   
poniedziałek, 19 czerwca 2017 21:17

Kazus;

Wskaż poszczególne elementy budowy poniższych norm kolizyjnych. Jakie rodzaje łączników występują w poszczególnych przepisach?

 

Art. 16. Ust. 2. p.p.m. Osoba fizyczna, której dobro osobiste jest zagrożone naruszeniem lub zostało naruszone może żądać ochrony na podstawie prawa państwa, na którego terytorium nastąpiło zdarzenie powodujące to zagrożenie naruszenia lub naruszenie, albo prawa państwa, na którego terytorium wystąpiły skutki tego naruszenia.

 

Art. 46 ust. 1.p.p.m.  Powstanie, treść i ustanie prawa własności intelektualnej podlegają prawu państwa, w którym ma miejsce korzystanie z tego prawa.

 

 

Art. 5 ust. 1 rozp. WE 593/2008 W zakresie, w jakim nie dokonano wyboru prawa właściwego dla umowy przewozu towarów zgodnie z art. 3, prawem właściwym dla takiej umowy jest prawo państwa, w którym przewoźnik ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem że w tym samym państwie znajduje się miejsce przyjęcia towaru do przewozu lub miejsce dostawy, lub miejsce zwykłego pobytu nadawcy. Jeżeli warunki te nie są spełnione, stosuje się prawo państwa, w którym znajduje się uzgodnione przez strony miejsce dostawy.

Art. 11 ust.2.  rozp. WE 593/2008 Umowa zawarta między osobami, które - lub których przedstawiciele - znajdują się w różnych państwach w chwili jej zawarcia, jest ważna ze względu na formę, jeżeli spełnia wymagania co do formy określone przez prawo właściwe dla umowy zgodnie z niniejszym rozporządzeniem lub prawo państwa, w którym w chwili zawarcia umowy znajduje się którakolwiek ze stron lub jej przedstawiciel, lub prawo państwa, w którym którakolwiek ze stron miała w tym czasie miejsce zwykłego pobytu.

 
Kazus: PPM osoby fizyczne i prawne Drukuj Email
Dodany przez paulinkaa   
poniedziałek, 19 czerwca 2017 21:10

Kazus I

Prawo prywatne międzynarodowe. Moduł II. Osoby fizyczne i prawne. Zadanie I

Wskaż, jakie problemy w zakresu prawa kolizyjnego występują w poniższym stanie faktycznym. Wyjaśnij, jakie normy mają zastosowanie i dlaczego. Pamiętaj o podaniu podstawy prawnej.

 

Pan Jan Kowalski, mieszkaniec Skoczowa,  prowadził jednoosobową działalność gospodarczą (wpisaną do CEIDG)  polegającą na sprzedaży – za pośrednictwem serwisu allegro – wyrobów rękodzielnictwa artystycznego. Przekonany, że działalność taka jest opodatkowania niższymi stawkami podatku dochodowego, w pewnym momencie postanowił przenieść swoją działalność do Czech. Założył on w czeskim Cieszynie spółkę – Kowalski s.r.o. ( společnosts z ručením omezeným), tam też jest zarejestrowana siedziba spółki. Pan Kowalski jest jej jedynym członkiem zarządu. Faktycznie Pan Kowalski wszystkimi sprawami związanymi ze spółką zarządza ze Skoczowa, tam też znajduje się jego biuro handlowe oraz magazyny. Sama sprzedaż nadal jest dokonywana za pośrednictwem serwisu allegro, a dostawy są realizowane wyłącznie na terenie Polski.

W ramach rozszerzenia swojej działalności pan Kowalski zaczął sprowadzać do Polski wyroby rękodzielnictwa z Nikaragui.  W tym celu zawarł umowę dostawy z młodym obywatelem Nikaragui, zamieszkałym w Bratysławie na stałą dostawę towarów. Pan Kowalski dokonał przedpłaty za zakup pierwszej partii towarów. W tym samym czasie na serwisie allegro zamieścił też oferty sprzedaży towarów z Nikaragui. Korzystając z opcji „Kup teraz” towary te zostały zakupione m.in. przez panią Marię Lis, mieszkankę Warszawy, posiadającą podwójne obywatelstwo polskie i niemieckie oraz przez Polkę Joannę Miś. Jak się później okazało, Joanna w chwili zawierania umowy nie miała skończonych 18 lat. Gdy nadszedł termin dostawy towarów, dostawca z Nikaragui poinformował pana Kowalskiego, że w świetle jego prawa ojczystego nie posiada on pełnej zdolności prawnej (gdyż ma 20 lat, podczas gdy w świetle prawa Nikaragui pełnoletność uzyskuje się w wieku lat 21) i że umowa dostawy jest nieważna. Odmówił też dostawy towarów a co do otrzymanych pieniędzy – poinformował pana Kowalskiego, że pieniądze te już wydał na rozrywki w Bratysławie tak, że nie jest już wzbogacony.

 
Kazus: Prawo Morza Drukuj Email
Dodany przez aneta.duda.art@gmail.com   
poniedziałek, 22 maja 2017 09:09

Kazus 1: Dnia 19 stycznia 2005 roku na Morzu Beringa (w strefie morza otwartego) doszło do kolizji japońskiego kontenerowca „Makugonagaru” z rosyjskim żaglowcem szkolnym „Tawariszcz”. Wskutek zderzenia na żaglowiec rosyjski zatonął, zginęło też dwunastu członków jego załogi, w tym dziewięciu kadetów Wyższej Szkoły Morskiej w Kaliningradzie. Prowadząca akcję ratunkową rosyjska marynarka wojenna zatrzymała statek japoński, odprowadziła do portu w Anadyrze (Czukotka), gdzie, ze względu na zniszczenia w poszyciu kadłuba, umieszczono go w suchym doku. W toku śledztwa prowadzonego przez rosyjsko-japońską komisję mieszaną ustalono, że do zderzenia na morzu otwartym doszło z winy pełniącego wachtę w chwili zdarzenia pierwszego oficera statku japońskiego. Na podstawie raportu komisji mieszanej władze rosyjskie aresztowały pierwszego oficera oraz kapitana „Makugonagaru”. Po stanowczym proteście złożonym przez Japonię sąd rosyjski zwolnił z aresztu japońskiego kapitana, odmówił natomiast zwolnienia pierwszego oficera, którego proces rozpoczął się. W wyroku sąd rosyjski skazał pierwszego oficera na karę dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Oceń postępowanie strony rosyjskiej z punktu widzenia Konwencji z Montego Bay (UNCLOS 1982). Wskaż odpowiedni artykuł.

Kazus 2: W lutym 2003 roku lotniskowiec amerykański „Nimitz”, w drodze do Zatoki Perskiej, przepływał przez morze terytorialne Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich złożyło notę protestacyjną Sekretarzowi Stanu USA domagając się zaprzestania przepływu jako szkodliwego argumentując, że w trakcie przepływu z lotniskowca startowały samoloty. USA odpierało zarzuty dowodząc, że miał miejsce tylko jeden przypadek startu i że był to samolot sanitarny, który transportował rannego w wypadku na pokładzie żołnierza do szpitala w Rijadzie (Arabia Saudyjska), w żadnym wypadku nie był to myśliwiec.

Proszę ocenić z punktu widzenia postanowień Konwencji prawa morza z Montego Bay (UNCLOS 1982), czy zachowane zostały warunki nieszkodliwego przepływu. Wskaż odpowiedni artykuł.

Kazus 3: Dnia 22 stycznia 2008 roku na Morzu Karaibskim, w odległości 42 mil morskich od wybrzeży Dominiki, brytyjski kontenerowiec „Mary Sue” został napadnięty przez nieposiadający bandery statek piracki. Odpowiadając na wezwanie o pomoc wysłane 65 przez kapitana „Mary Sue” z Fort Saint-Louis, francuskiej bazy wojskowej na Martynice wypłynęła kanonierka, która dotarłszy na miejsce ataku zatrzymała statek piracki, a jego załogę aresztowała. Zarówno statek jak i załoga zostali eskortowani do Fort de France na Martynice, gdzie władze francuskie rozpoczęły postępowanie karne przeciwko załodze pirackiej jednostki. W toku postępowania okazało się, że większość załogi zatrzymanego statku posiada obywatelstwo Dominiki. Zawiadomione o tym fakcie (na podstawie Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 1963 roku) władze w Rosseau zażądały natychmiastowego uwolnienia załogi i statku. Podnosiły, że do zatrzymania doszło na wodach wyłącznej strefy ekonomicznej Dominiki, co stanowi pogwałcenie jej jurysdykcji i jest naruszeniem prawa międzynarodowego.

Czy Dominika ma rację? Wskaż odpowiedni artykuł.

 
Kazus: Prawo dyplomatyczne i konsularne. Drukuj Email
Dodany przez neblina   
środa, 01 marca 2017 10:33

Anna, sekretarka Ambasadora Irlandii wracała swoiom audi do domu przejeżdząjąc przez kolejne czerwone światła w mieście, W końcu została zatrzymana przez policjantów, ktorzy wymusili jej zatrzymanie blokujac drogę. KObieta była wyraźnie pod wpływem alkoholu i narkotyków. Kiedy poproszono ją o wylegitymowanie się powiedziała, że pracuje w ambasadzie NORWEGII I przysługuje jej immunitet.

Podaj podstawy prawne i oceń zy reakcja policjantów była słuszna, czy mają prawo zatrzymać/aresztować/przesuchać. Proszę rozważyć zarówno kiedy sekretarka ma obywatelstwo państwa przyjmującego jak i wysyłającego.

BARDZO PROSZĘ O POMOC W ROZWIĄZANIU!

 
Kazus: Prawo międzynarodowe publiczne Drukuj Email
Dodany przez popek33   
czwartek, 23 lutego 2017 20:09

Witam,
Mam problem z kazusem zaliczeniowym z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Byłbym ogromnie wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki dotyczące jego wykonania. Sprawa jest na prawdę pilna. Z góry dziękuje za pomoc. Treść kazusu:

Następujące państwa: Modunio, Barefo, Moguncja i Flandria sąsiadują ze sobą a ich wspólna granica przebiega wzdłuż osi jeziora położonego na terytorium każdego z tych państw.
Bez umowy pisemnej przedstawiciele państw uzgodnili w 1980 roku, że będą korzystać z jeziora na zasadach równości, a ponieważ jezioro jest zamieszkiwane przez rzadkie i będące pod ochroną gatunki ptactwa wodnego, państwa dodatkowo uzgodniły, że reguły korzystania z jeziora będą takie jak w przypadku rezerwatu przyrody.
Przez 28 lat nic nie zakłócało zgodnego korzystania państw z jeziora. Na początku 2008 r. Moguncja wydała zgodę na budowę dużych zakładów chemicznych na swoim terytorium w odległości 2 km od umownej granicy „rezerwatu”. Na protesty sąsiednich państw Moguncja zareagowała żądaniem precyzyjnego wytyczenia granicy na jeziorze oraz zawarcia umowy między państwami, która by określała sposób korzystania z jeziora przez każde państwo oraz obowiązki państw w zakresie utrzymywania „rezerwatu”. Moguncja wskazywała, że ustna umowa przedstawicieli państw z 1980 roku nie może być początkiem zwyczaju, ponieważ – jak czytamy w oświadczeniu premiera Moguncji: „każde z państw doskonale wiedziało, iż jest to regulacja tymczasowa i żadne nie uważało umowy tej za wiążącą, a dodatkowo zasadniczo zmieniły się okoliczności – rozwój cywilizacji wymaga wyważenia interesów państwa, które borykając się z kryzysem musi mieć na względzie dobro swoich bezrobotnych obywateli, a im zakłady chemiczne mogą zapewnić ogromną ilość miejsc pracy - i wymogów ochrony środowiska”. Barefo, Modunio i Flandria przekonywały, iż wieloletnia praktyka państw zgodna z przyjętymi w 1980 roku założeniami świadczy o ich przekonaniu, że ustalenia miały charakter obowiązujący.

1. Czy praktyka państw co do korzystania z jeziora w latach 1980 – 2008 ma charakter zwyczaju?
2. Czy Moguncja ma rację twierdząc, że ustna umowa nie wiąże stron w prawie międzynarodowym?
3. Czy Moguncja słusznie posługuje się argumentem zasadniczej zmiany okoliczności?

 
Kazus: Prawo międzynarodowe Drukuj Email
Dodany przez badzik105   
niedziela, 19 lutego 2017 15:18

Państwa Fantazja i Bellona zawarły umowę o utworzeniu rezerwatu przyrody na terenie o szerokości 40 km ciągnącym się wzdłuż całej granicy obu państw. Jednym z celów zawarcia umowy i utworzenia rezerwatu była ochrona rzadkiego gatunku antylop, żyjących na terenie obu państw, ale zagrożonych wyginięciem głównie z powodu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. Umowa miała podlegać ratyfikacji zgodnie z prawem wewnętrznym obu państw i wejść w życie w dniu złożenia dokumentów ratyfikacyjnych przez drugą ze stron. Oba państwa niezwłocznie wszczęły wewnętrzne procedury ratyfikacyjne, jednak jeszcze przed ich zakończeniem nastąpiła okoliczność, która zatrzymała dalsze prace parlamentarne obu państw. Władze Bellony wydały zgodę na budowę zakładów chemicznych, które miały się znajdować w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu. Fantazja wysyłała do Bellony przedstawicieli dyplomatycznych w celu zablokowania możliwości utworzenia zakładów chemicznych obok rezerwatu. Bellona w odpowiedzi  twierdziła, iż Fantazja prawdopodobnie nigdy nie ratyfikuje konwencji, ponieważ jej procedury ratyfikacyjne są bardzo uciążliwe i długotrwałe, a umowa do czasu obustronnej ratyfikacji nie obowiązuje. Nadmienić należy, iż Bellona również nie ratyfikowała jeszcze wymienionej konwencji.

a)      Oceń postępowanie obu państw w świetle Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatowym z 1969 r.,

b)      Wskaż, jaki jest cel ratyfikacji umowy międzynarodowej,

c)      Omów znaczenie postępowania państw w okresie bezpośrednio poprzedzającym wejście umowy w życie.


Najbardziej chodzi mi o odpowiedz C)

 
Kazus: Wwóz dzieł sztuki z Ameryki Północnej do UE Drukuj Email
Dodany przez rafalll1916   
czwartek, 08 grudnia 2016 20:16

Podczas wakacji w Meksyku Pani X zakupiła 52- letnie serię rysunków wykonanych ręcznie przez lokalnego twórcę z San Ignacio. Łącznie zapłaciła za nie kwotę przekraczającą 15 000 EUR. Zakupiony towar Pani X chce ze sobą zabrać do Polski.

1. Jakie przepisy regulują wwóz tego rodzaju towarów do UE.
2. Czy na podstawie wskazanych przepisów może dokonać takiego wwozu.
3. Jeśli, tak jakich czynność prawnych Pani X musi dokonać.

 
Kazus: Właściwość prawa w globalnej wiosce Drukuj Email
Dodany przez pilniak   
wtorek, 22 listopada 2016 18:48

Witam. Bardzo prosze o pomoc w rozwiązaniu tego kazusu :

Marek J. jest właścicielem  40% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryka Piękna sp. zo.o. z siedzibą w Poznaniu. Własność pozostałych udziałów należy w 49% do holenderskiego funduszu inwestycyjnego prowadzonego w formie spółki akcyjnej zarejestrowanej w Luksemburgu oraz 11% polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy. Marek J. jest prezesem spółki z uprawnieniem do jednoosobowej reprezentacji. Zarząd jest dwuosobowy.

Fabryka Piękna sp. zo.o. zajmuje się produkcją i sprzedażą luksusowych kosmetyków. Siedziba sklepu internetowego przedsiębiorcy znajduje się w Krakowie, a serwer, na którym znajduje się strona internetowa sklepu, jest położony w Stanach Zjednoczonych(stan Kalifornia). Towar jest sprzedawany klientom w Polsce, krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.

W ramach swojej działalności spółka wprowadziła na rynek krem zawierający eksperymentalną substancje, której celem było spowolnienie starzenia się skóry. Składnik był sprowadzany z Chin, gdzie był produkowany przez malezyjsko-chińską spółkę (30-70% udziały) na licencji południowokoreańskiej. Krem nie przeszedł procedury certyfikacyjnej wymaganej ustawą kosmetykach, ponieważ nie został do niej zgłoszony. Na rynek wprowadzono 200 opakowań kremu, z których zostało zakupione 84 opakowania przy pomocy własnego sklepu internetowego, 6 przy pomocy sklepu internetowego Amazon, 12 przy platformy Allegro.

22 maja 2015 Spółka wycofała krem ze sprzedaży w związku z doniesieniami o poważnych alergiach jaki powoduje jego stosowanie. Zaniepokojeni konsumenci zawiadomili Państwową Inspekcje Sanitarną, która wszczęła postępowanie administracyjne. W związku z tym Marek J. wyjechał z Polski i na wizie turystycznej przekroczył granicę Meksyku, gdzie prawdopodobnie przebywa – służby nie są w stanie ustalić miejsca jego pobytu.

Opierając się na powołanym stanie faktycznym oceń, które prawo jest właściwe dla:

  1. Zawarcia umowy sprzedaży z wykorzystaniem sklepu internetowego
  2. Wniesienia powództwa o zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia wywołany działaniem kremu w przypadku obywatela Polski, Francji i Stanów Zjednoczonych (osobne roszczenia)
  3. Reklamacji wadliwego działania kremu, który nie wywołał rozstroju zdrowia w przypadku obywatela Polski, Francji i Stanów Zjednoczonych (osobne roszczenia)
  4. Reklamacji zakupionej substancji w związku z jej działaniem
  5. Roszczeń odszkodowawczych udziałowców z tytułu obniżenia wartości spółki działaniem prezesa
 
Kazus: Prawo międzynarodowe konwencja wiedeńska z 1969 PILNE Drukuj Email
Dodany przez dora   
niedziela, 20 marca 2016 21:49

PAŃSTWA X, Y, Z GRANICZĄ ZE SOBĄ,PAŃSTWA X I Y ZAWARŁY UMOWĘ ZOBOWIĄZUJĄCĄ DO BUDOWY SYSTEMU DRÓG SZYBKIEGO RUCHU ŁĄCZĄCEGO TERYTORIA WSZYSTKICH 3 PAŃSTW. PAŃSTWO C NIE BYŁO SRTONĄ UMOWY, KTÓRA DE FACTO NAŁOŻYŁA NA NIE OBOWIĄZEK UCZESTNICZENIA W INWESTYCJI.


PROSZĘ OCENIĆ PONIŻSZY STAN STAN FAKTYCZNY I ODPOWIEDZIEĆ NA ZADANE PYTANIE'

CZY I NA JAKICH ZASADACH Z POSTANOWIEŃ UMOWY PAŃSTWA A Z PAŃSTWEM B MOŻE POWSTAĆ OBOWIĄZEK DLA PAŃSTWA C?PRAWO MIĘDZYNARODOWE KONWENCJA TRAKTATÓW Z 1969 PROSZE O POMOC

 
Kazus: Integracja europejska i prawo wspólnotowe. Drukuj Email
Dodany przez niqueo2   
piątek, 29 stycznia 2016 14:51

Proszę pomóżcie, nie umiem tego wogóle rozwiązać a jestem na pierwszym roku. 

Kazus integracja europejska i prawo wspólnotowe

Pani Amanda Scatti czekając na pociąg jadący z Mediolanu do Rzymu, Zawarła z przedstawcielem firmy Inter- Language,
działającym poza siedzibą spółki, kontrakt w sprawie korespondencyjnego kursu języka angielskiego. Firma Inter Language była spółką- córką firmy smile educational centre z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Jednak w pociągu pani Scatti doszła do wniosku, że kurs nie jest w sumie jej potrzebny i postanowiła wycofać się z umowy. Kiedy powiadomiła o tym firmę Inter-Language i domagała się zwrotu pieniędzy za kurs firma przeniosła jej roszczenie na Smile Educational Centre, Widząc że sprawa dotyczy podmiotu działającego w Unii Europejskiej, lecz w innym kraju, po skontaktowaniu się z przedstawicielem firmy Smile Educational Centre Pani Scatti powołała sie na dyrektywę 85/577/EEC, dotyczącą ochrony konsumentów w stosunku do kotraktów wynegocjowanych poza siedzibą przedsiębiorstwa, W myśl tej dyrektywy konsument ma czas na zastanowienie się i prawo wycofania się z zawartej umowy, gdyż  umowy powyższego typu mają na celu zaskoczenie klienta, co może mieć wpływ na podjętą przez niego decyzję o zawarciu umowy. Sprawa Pani Scatti trafiła do sądu Włoskiego, który z uwagi na występujący w niej "element prawa europejskiego" postanowił zwrócić się do trybunału sprawiedliwości UE (w procedurze orzeczenia prejudycjalnego) z następującymi pytaniami:

1. Czy w związku z faktem, że dyrektywa nie została jeszcze implementowana do krajowego porządku prawnego Włoch, może wywołać skutki prawne, a jeśli tak, to jakie warunki muszą wystąpić, by traktować dyrektywę jako wywołującą bezpośredni skutek?
2. Czy dyrektywa wowołuje skutki prawne wyłącznie między jednostkami a państwem, czy też możliwe jest powoływanie się na niąprzez jednostkę w sporze z inną jednostką lub osobą prawną ( np. przedsiębiorstwem?)

 
Kazus 1 ( zasady unikania podwójnego opodatkowania dochodów osób fizycznych) Drukuj Email
Dodany przez sawka28   
środa, 20 stycznia 2016 10:44

Podatnik jest obywatelem polskim, w czerwcu 2015 roku wyjechał do Wielkiej Brytani, gdzie w tym samym miesiącu podjął zatrudnienie u brytyjskiego pracodawcy. Żona i dzieci podatnika od sierpnia 2015 roku przebywaja wraz z nim w Wielkiej Brytani,. Dzieci podatnika uczęszczją do brytyjskiej szkoły i przedszkola. Podatnik ma zamiar pozostać w  Wielkiej Brytani co najmniej do końca czerwca 2017 roku. Zamierza on przebywać na terytorium Wielkiej Brytani co najmniej 240 dni w roku.

 


Strona 1 z 5
rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl