Nie masz jeszcze konta?

Kazus: Zawarcie umowy Drukuj Email
Dodany przez e.sinkievich   
wtorek, 12 grudnia 2017 13:00

1. (A) W ulotce sieci Media Z. zawarte było ogłoszenie o sprzedaży laptopów po 1900 zł za sztukę. Kiedy X pojawił się w sklepie zauważył także na witrynie sklepu laptop z wywieszoną ofertą sprzedaży i z podaną wysokością ceny. Kiedy zgłosił chęć kupna dowiedział się, że jest to już ostatni model w tej cenie i nie podlega on sprzedaży, gdyż jest on jedynie eksponowany na wystawie, a „jutro będzie zdjęty i odesłany do producenta”. X zaoferowano nabycie laptopa z nowej dostawy za 3999 zł. Czy ma on roszczenie do Media Z. o zawarcie umowy sprzedaży po promocyjnej cenie? (B) Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu, gdyby laptop był, co prawda eksponowany na wystawie, ale z podaniem informacji, że „oferta jest ważna do wyczerpania zapasów”?

 

2. X wysłał Y Encyklopedię z listem, że oferuje mu jej sprzedaż po okazyjnej cenie i zarazem uzna ofertę za przyjętą, jeżeli książka w terminie tygodnia nie zostanie mu odesłana. Y książkę położył na półce i z X się nie kontaktował. Czy X może dochodzić od Y zapłaty?

 

3. A i B byli przedsiębiorcami. A wysłał B mailem ofertę zakupu 100 produktów w łącznej cenie 50.000 zł. B odpisał następnego dnia listownie, że nabędzie taką ilość przedmiotów, ale w cenie 45.000 zł. Tydzień później otrzymał jednak od A odwołanie jego oferty. Czy B może dochodzić roszczeń z tytułu zawarcia umowy?

 

4. (A) A zamówił u B listownie 3 tony pszenicy z dostawą na 15 maja 2017 r. W dniu 14 maja 2017 r. B dostarczył A 2 tony pszenicy. Czy umowa pomiędzy stronami została zawarta? (B) Czy odpowiedź byłaby inna, gdyby B dostarczył A 4 tony pszenicy?

 

5. Na aukcji internetowej książki X jako organizator wybrał ofertę Y, która nie była najwyższa i przesłał do niego informację o wyborze. Kiedy X przybył z książką do Y ten odmawia zapłaty. Czy ma rację?

 

6. (A) Został przeprowadzony przetarg, której przedmiotem była sprzedaż nieruchomości. W wyniku przetargu została wybrana oferta X, który wcześniej wpłacił wadium. Organizator aukcji uchyla się od zawarcia umowy. Jakie uprawnienia przysługują X? (B) Jakie uprawnienia miałby organizator przetargu, gdyby to X uchylał się od zawarcia umowy? (C) Jak kształtowałaby się sytuacja stron w punkcie A, gdyby wadium nie zastrzeżono? (D) Jak kształtowałaby się sytuacja stron w punktach A i B, gdyby przedmiotem aukcji był Fiat 125p?

 

7. X i Y prowadzili negocjacje. Przed rozpoczęciem negocjacji X wysłał do Y list, w którym określił przedmiot negocjacji na „wszystko to co jest związane ze sprzedażą 1000 butów z nowej partii w tym ich fasonu, ceny, koloru opakowań i sposobie dostawy”. Po negocjacjach strony podpisały dokument z treścią umowy. W dokumencie tym nie było niczego o kolorze opakowań butów. X domaga się od Y odebrania butów i zapłaty ceny, a Y odmawia. Czy zasadnie?

KAZUSY – Zawieranie umów
(na zajęcia 7 grudnia)
(rozwiązanie wskazanych kazusów proszę przygotować w dwóch wydrukowanych papierowych kopiach)
1. (A) W ulotce sieci Media Z. zawarte było ogłoszenie o sprzedaży laptopów po 1900 zł za sztukę. Kiedy X pojawił się w sklepie zauważył także na witrynie sklepu laptop z wywieszoną ofertą sprzedaży i z podaną wysokością ceny. Kiedy zgłosił chęć kupna dowiedział się, że jest to już ostatni model w tej cenie i nie podlega on sprzedaży, gdyż jest on jedynie eksponowany na wystawie, a „jutro będzie zdjęty i odesłany do producenta”. X zaoferowano nabycie laptopa z nowej dostawy za 3999 zł. Czy ma on roszczenie do Media Z. o zawarcie umowy sprzedaży po promocyjnej cenie? (B) Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu, gdyby laptop był, co prawda eksponowany na wystawie, ale z podaniem informacji, że „oferta jest ważna do wyczerpania zapasów”?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. X wysłał Y Encyklopedię z listem, że oferuje mu jej sprzedaż po okazyjnej cenie i zarazem uzna ofertę za przyjętą, jeżeli książka w terminie tygodnia nie zostanie mu odesłana. Y książkę położył na półce i z X się nie kontaktował. Czy X może dochodzić od Y zapłaty?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3. A i B byli przedsiębiorcami. A wysłał B mailem ofertę zakupu 100 produktów w łącznej cenie 50.000 zł. B odpisał następnego dnia listownie, że nabędzie taką ilość przedmiotów, ale w cenie 45.000 zł. Tydzień później otrzymał jednak od A odwołanie jego oferty. Czy B może dochodzić roszczeń z tytułu zawarcia umowy?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4. (A) A zamówił u B listownie 3 tony pszenicy z dostawą na 15 maja 2017 r. W dniu 14 maja 2017 r. B dostarczył A 2 tony pszenicy. Czy umowa pomiędzy stronami została zawarta? (B) Czy odpowiedź byłaby inna, gdyby B dostarczył A 4 tony pszenicy?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
5. Na aukcji internetowej książki X jako organizator wybrał ofertę Y, która nie była najwyższa i przesłał do niego informację o wyborze. Kiedy X przybył z książką do Y ten odmawia zapłaty. Czy ma rację?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
6. (A) Został przeprowadzony przetarg, której przedmiotem była sprzedaż nieruchomości. W wyniku przetargu została wybrana oferta X, który wcześniej wpłacił wadium. Organizator aukcji uchyla się od zawarcia umowy. Jakie uprawnienia przysługują X? (B) Jakie uprawnienia miałby organizator przetargu, gdyby to X uchylał się od zawarcia umowy? (C) Jak kształtowałaby się sytuacja stron w punkcie A, gdyby wadium nie zastrzeżono? (D) Jak kształtowałaby się sytuacja stron w punktach A i B, gdyby przedmiotem aukcji był Fiat 125p?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
7. X i Y prowadzili negocjacje. Przed rozpoczęciem negocjacji X wysłał do Y list, w którym określił przedmiot negocjacji na „wszystko to co jest związane ze sprzedażą 1000 butów z nowej partii w tym ich fasonu, ceny, koloru opakowań i sposobie dostawy”. Po negocjacjach strony podpisały dokument z treścią umowy. W dokumencie tym nie było niczego o kolorze opakowań butów. X domaga się od Y odebrania butów i zapłaty ceny, a Y odmawia. Czy zasadnie?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl