Kazus: Spadki - różne przypadki Drukuj
Dodany przez mermaid   
sobota, 07 stycznia 2012 12:32

1. We wskazanych poniżej sytuacjach wskaż osoby dziedziczące spadek wraz z określeniem ich udziałów:

A. W wypadku samochodowym jednocześnie giną małżonkowie Adam i Sylwia, a kilka godzin później w szpitalu umiera ich jedyna małoletnia córka Natalia. Żyje ojciec Adama: Wojciech (matka Adama zmarła przed wskazanym wyżej wypadkiem) oraz Michał, brat Adama.

B. Zmarł Mateusz. Żyją jego żona, rodzice, brat oraz dwaj siostrzeńcy, będący synami siostry Mateusza (siostra ta zmarła przed Mateuszem), a także dziadek ze strony matki i babcia ze strony ojca.

C. Jedyny syn Kazimierza – Grzegorz zrzekł się spadku po swoim ojcu. Kazimierz zmarł. Żyją: Grzegorz, jego syn Dominik, brat oraz dziadek spadkodawcy. Wskaż okoliczności, których uwzględnienie ma znaczenie dla ustosunkowania się do powyższej sytuacji.