Nie masz jeszcze konta?

Strona główna z prawa konstytucyjnego
Do rozwiązania
Kazus: Projekt ustawy o nowych aktach prawnych Drukuj Email
Dodany przez carter   
czwartek, 16 października 2014 21:09

Grupa posłów Partii X. wniosła do Sejmu projekt ustawy o dekretach wykonawczych. Zgodnie z tytułem projekt przewidywał nowe rodzaje aktów prawnych: dekrety wykonawcze Prezydenta RP i dekrety wykonawcze Rady Ministrów. Dekrety wykonawcze Prezydenta RP wydawane byłyby na podstawie i w celu wykonania prawa ustanowionego przez Unię Europejską (w szczególności rozporządzeń) i miałyby być powszechnie wiążące. Z kolei dekrety wykonawcze Rady Ministrów byłyby wiążące wyłącznie dla wszystkich organów administracji rządowej, a ustawa nie mówiła nic wprost o ich podstawie prawnej. W uzasadnieniu projektu wskazano, iż jego celem jest uzupełnienie systemu źródeł prawa o nowe źródła prawa w związku z postępującym kryzysem gospodarczym i zarzutami, iż Polska nie wprowadziła do swojego wewnętrznego porządku prawnego rozwiązań przewidzianych w konkretnych i jednoznacznych postanowieniach Traktatu o Unii Europejskiej oraz rozporządzeń Rady i Parlamentu Europejskiego.

Oceń zgodność z Konstytucją projektu ustawy o dekretach ustawodawczych i wykonawczych? Wskaż wszystkie ewentualne naruszenia ustawy zasadniczej przez poszczególne uregulowania tej ustawy oraz oceń z tego punktu widzenia jego uzasadnienie.

 
Kazus: Projekt ustawy bez uzasadnienia Drukuj Email
Dodany przez zampol   
wtorek, 01 lipca 2014 11:56

Grupa posłów wniosła do Sejmu projekt ustawy, ale nie dołączyli uzasadnienia argumentując, że obowiązek taki ma tylko Rada Ministrów. Czy posłowie mieli rację? Uzasadnij. Doradź Marszałkowi Sejmu, jak powinien się zachować.

 
Kazus: Klauzula pilności (zmiana ustawy) Drukuj Email
Dodany przez zampol   
wtorek, 01 lipca 2014 11:47

Rada Ministrów wniosła do Sejmu projekt ustawy o zmianach w tzw. ustawie emerytalnej, dokonując w niej zmian także w odniesieniu do sądów powszechnych, wojskowych i SN. Doradcy proponowali Prezesowi RM, aby nadał temu projektowi klauzulę pilności. Wyjaśnij, czy RM mogła określić ten projekt jako pilny? Jeśli tak- dlaczego? Jeśli nie- co stało temu na przeszkodzie. A może wiesz, czy ten głośny projekt jest projektem pilnym?

 
Pilne: Konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwości Drukuj Email
Dodany przez tel.94   
sobota, 17 maja 2014 18:26

Pan Stefan, członek reaktywowanej „Polskiej Partii Przyjaciół Piwa”, odbył aplikacje. Następnie został powołany na sędziego sądu rejonowego przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Pan Stefan nie miał jednak doświadczenia w zakresie orzekania, dlatego przewodniczący wydziału karnego postanowił, że do końca kadencji Sejmu Pan Stefan będzie orzekał pod nadzorem Pana Janusza prezesa „Polskiej Partii Przyjaciół Piwa” i ministra gospodarki. Partia uznała bowiem, że władza sądownicza to tzw. kwestie płynne, czyli dotyczące w dużym stopniu programu Polskiej Partii Przyjaciół Piwa.

1. Jakie konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwości zostały naruszone ?
2. Jakie zostały naruszone gwarancje niezawisłości organizacyjne, funkcjonalne, procesowe i dotyczące pozycji sędziego ? Na czym one polegają ?
3. Na podstawie jakich artykułów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej można by było postawić Pana Janusza przed Trybunałem Stanu ?

 
Kazus: Zasłużony sportowiec Drukuj Email
Dodany przez KronosKratos   
wtorek, 25 lutego 2014 16:45

Grupa posłów żłożyła u Marszałka Sejmu projekt ustawy w sprawie nadania Robertowi Lewandowskiemu tytułu "Zasłużony Sportowiec i Wzrór dla Młodzieży". Projekt składa się z dwóch artykułów, w których stanowi się, co następuje:
a) w art.1 wnioskodawcy proponują, aby "Panu Robertowi Lewandowskiemu w usnaniu wybitnych osiągnięć sportowych, zachecania młodzieży do uprawiania sportu oraz rozsławienia Rzeczypospolitej Polskiej w świecie" nadać tytuł "Zasłużony Sportowiec i Wzrór dla Młodzieży";
b) w art.2 określa się, że ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
Po analizie projektu Marszałek Sejmu powziął wątpliwość, czy jego uchwalenie byłoby prawnie dopuszczalne. W związku z tym skierował projekt do Komisji Ustawodawczej w celu wyrażenia stosownej opini w tej sprawie.

Pytania:
1. Jak ocenić projekt z punktu widzenia zakresu (materii) ustawy?
2. Czy dopuszczalne jest okreslenie momentu wejścia w życie ustawy na dzień jej ogłoszenia ?

Ponad to odnieść się można do innych ewentualnych dostrzeżonych problemów prawnych

 
Kazus: Nowelizacja regulaminu Sejmu Drukuj Email
Dodany przez janex312   
wtorek, 07 stycznia 2014 10:29
  1. Kilka miesięcy po wyborach parlamentarnych niektórzy posłowie partii rządzącej postanowili zmienić przynależność partyjną i wystąpić do opozycji. Rząd obawiając się że odejście posłów może zaszkodzić jego pracy. Postanowiono więc znowelizować regulamin sejmu. Dodano do niego zapis iż w celu zapewnienia większej stabilności i porządku w sejmie przynależność partyjna posła w chwili wyborów powinna zostać niezmieniona aż do końca kadencji. Czy takie działanie miało swoje podstawy w Konstytucji RP ?
 
Kazus: Naruszenie własności Drukuj Email
Dodany przez szkocka92   
czwartek, 19 grudnia 2013 20:50

MAm problem z kazusem: 

W grudniu 2013 odbywały się w Polsce manewry  wojsk NATO. W celu umożliwienia dotarcia na nie ciężkim pojazdom opancerzonym, Minter Obrony Narodowej wydał odpowiednie rozporządzenie, zgodnie z którym maszyny te mogły bez zgody właścicieli przejechać przez niezabudowane nieruchomości gruntowe. 
Pan A. Michalik nie zgodził się na przejazd czołgów przez swoje pole, za co został prawomocnie skazany. Po wyczerpaniu drogi sądowej skierował skargę do TK, podnosząc że rozporządzenie MON naruszyło przepisy kodeksu cywilnego mówiącego o uprawnieniach właściciela.

i teraz pytanie: 
Czy ograniczenie prawa własności zostało dokonane zgodnie z Konstytucją RP? Odpowiedź uzasadnij

Czy ktoś ma jakis pomysł?

 
Kazus: Źródła prawa Drukuj Email
Dodany przez klaudia2811   
poniedziałek, 16 grudnia 2013 14:33

Witam,

Zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu kazusów...

Kazus I

14 sierpnia 2013r. weszła w życie nowelizacja ustawy o samorządzie powiatowym. Jeden z jej przepisów brzmiał:

1. W celu ochrony zabytków mających szczególne znaczenie dla historii powiatu, organy powiatu mogą stanowić regulaminy ich zwiedzania.

2. Regulaminy, o których mowa w ust.1 mogą przewidywać kary finansowe za ich naruszenie.

3. Organy upoważnione do wydawania regulaminów, o których mowa w ust. 1 określi w drodze rozporządzenia Prezydent RP".

Prezydent RP wydał stosowne rozporządzenie 18 listopada 2013r. Zgodnie z nim organem uprawnionym do wydawania wspomnianych regulaminów był starosta. Rozwiązanie takie nie spodobało się jednak Prezesowi Rady Ministrów, który skierował sprawę tego rozporządzenia na posiedzenie RM. Ta 1 grudnia 2013r. uchyliła rozporządzenie.


Kazus II

W grudniu 2013r. Sejm uchwałą Sejmu - w odpowiedzi na nieprzyjacielski atak- został wprowadzony stan wojny między Polską a Białorusią. Z powodu licznych aktów dezercji, jakie miały miejsce, Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt nowelizacji kodeksu karnego zaostrzającej kary za to przestępstwo. Niestety, wskutek działań wojennych, które objęły cała wschodnią Polskę, na posiedzenie Sejmu w dniu 13 grudnia 2013r. strawiła się jedynie grupa 200 posłów. Wobec takiego obrotu spraw, Prezes RM złożył wniosek do Prezydenta RP, by ten dokonał nowelizacji kodeksu w drodze rozporządzenia mocą ustawy. Następnego dnia prezydent wydał odpowiedni akt.


Jeżeli chodzi o kazus I na pewno rozdział III Konstytucji RP. Problemami wydaje mi się być
- czas wydania przez prezydenta rozporządzenia
- brak aspektu przedmiotowego i treściowego w upoważnieniu (nie wiem czy mogę to kwestionować)
- i czy Prezes Rady Ministrów może kierować rozporządzenie prezydenta na posiedzenie RM


Kazus II to artykuł 234 Konstytucji RP i problem jaki zauważyłam do tej pory to:
- Prezes RM nie może złożyć wniosku do prezydenta RP.

Proszę o naprowadzenie na problemy w tych kazusów, jakieś rady...

Pozdrawiam

 
Kazus: Partie polityczne Drukuj Email
Dodany przez cocaa   
wtorek, 19 listopada 2013 02:00

Podczas prowadzonej debaty telewizyjnej (w czasie najwiekszej ogladalnosci) jeden z liderow partii A stwierdzil, ze "demokracja nie jest idealnym ustrojem". 
Juz nastepnego dnia na zwolanej specjalnie w tym celu konferencji prasowej przewodniczacy konkurencyjnej formacji Z zapowiedzial, ze zwroci sie do Sadu Okregowego w Warszawie z zawiadomieniem o zlamaniu prawa przez lidera partii A. Poinformowal, ze zazada od sadu wystapienia do TK o uznanie dzialalnosci tej partii za niezgodna z Konstytucja. Przewodniczacy Z przypomnial, ze w Polsce moga dzialac jedynie partie szanujace idealy demokracji.  
Partia A kontynuowala dzialalnosci, nie przejmujac sie tymi grozbami. W ramach programu wewnetrznej reorganizacji zglosila wniosek do Sadu Okregowego w Warszawie o dokonanie zmiany w statucie. Nowe rozwiazania przewidywaly kompetencje najwyzszej wladzy partii- Kongresu Krajowego- do uchylenia w pewnych przypadkach uchwal Regionalnych Zjazdow Delegatow. Wzbudzilo to podejrzenia sadu, ktory zwrocil sie do TK z wnioskiem o stwierdzenie niezgodnosci tych postanowien z Konstytucja. Powolywal sie na scisla interpretacje ustay o partiach politycznych i uznal nowe postanowienia statutu za niedemokratyczne.
Tymczasem minister sprawiedlowosci, bedacy czlonkeim partii Z, zwrocil uwage na inne postanowienia statutu A, ktore, jego zdaniem, pozwalaly skuteczniej jej zaszkodzic. W jego przekonaniu, niezgodne z prawem bylo stwierdzenie, ze "czlonkowie struktur wojewodzkich partii A, chcac wystapic z jej szeregow, powinnsi uiscic jednorazowa oplate w wysokosci 40 000 zlotych na rzecz partii, a czlonkowie jej struktur szczebla krajowego oplate w wysokosci 100 000zlotych".

1) Ocen i uzasadnij szanse powodzenia wnioskow przewodniczacego Z.
2) Jakie orzeczenie moglby wydac TK w odpowiedzi na wniosek sadu okregowego?
3) Czy minister sprawiedliwosci posiada legitymacje procesowa, by wystapic przed TK w tej sprawie? Jakie zarzuty moglby sformulowac wobec przytoczonego fragmentu statutu?

 
Kazus: Umowa Międzynarodowa-problem z rozwiązaniem Drukuj Email
Dodany przez Lukasz92   
sobota, 16 listopada 2013 14:00

Ministrowie właściwi w sprawach ochrony środowiska Polski i RFN podpisali umowę międzynarodowa (nazywana "porozumieniem") mająca za przedmiot wspólne monitorowanie terenów chronionych, w tym parków narodowych po obu stronach granicy. Chodziło m.in. o wymianę informacji, zakładanie wspólnych punktów obserwacyjnych i budowę dwóch placówek szkoleniowych. Koszt wykonania "porozumienia" strony ocenily na 800tys. Euro dla każdej z nich. Polski minister wydał stosowne zarządzenie zobowiązujące podległe mu jednostki organizacyjne, które miały przystąpić do stałego wykonywania określonych czynności w celu realizacji umowy. Jednak ze strony opozycji pojawił sie zarzut czy takie zarządzanie może być wydawane na podstawie umowy  międzynarodowej . Ponadto, w trakcie prac nad projektem budżetu pojawił sie inny zarzut: nie ma podstaw prawnych do przekazywania corocznie 1 miliona złotych, ponieważ zawarte "porozumienie" nie jest prawem powszechnie obowiązującym( nie była to ratyfikowana umowa międzynarodowa). 
1. Czy powyższe zarządzenie Ministra Środowiska jest prawnie wiążące? Jeśli tak, to dla jakich oznaczonych                                       podmiotów? 


2. Czy powyższa umowa międzynarodowa lub zarządzenie może być bezpośrednia podstawa do ujmowania w                                    projektach budżetu określonych kwot sprecyzowanych co do celu?

 
Kazus: Uchwalenie czy zmiana konstytucji? Drukuj Email
Dodany przez kamfi3   
niedziela, 27 października 2013 10:05

Grupa 300 posłów przedłożyła projekt "Konstytucji RP", który 'dla zachowania ciągłości tradycji konstytucyjnej' zawierał wszystkie postanowienia Konstytucji RP z '97 i jedynie 'dla poprawienia stabilności funkcjonowania państwa i ciągłości realizowanych projektów politycznych' zawierał zmieniony art. 98 ust. 1, wydłużający kadencje Sejmu i Senatu do ośmiu lat.

Projekt został przyjęty w jednakowym brzmieniu przez Sejm większością 9/10 głosów oraz jednomyślnie przez Senat. Prezydent RP zażądał przeprowadzenia referendum zatwierdzającego. Marszałek Sejmu odpowiadając Prezydentowi wskazał, iż głosowany projekt nie stanowił "projektu ustawy o zmianie Konstytucji w rozumieniu art. 235 Konstytucji RP", lecz "projekt Konstytucji", dlatego "art. 235 ust. 6 nie znajduje zastosowania", "nowa Konstytucja została przyjęta przytłaczająca większością głosów" i załączył do swojej odpowiedzi uchwaloną Konstytucję zwracając się z uprzejmą prośbą do Prezydenta o jej podpisanie.

Czy, a jeżeli tak, to w jakim zakresie Prezydent RP miał rację?

 
Kazus: Obywatel Armenii dopuścił się czynnej napaści Drukuj Email
Dodany przez jablkomieta   
sobota, 19 października 2013 15:47

Obywatel Armenii dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariusza policji próbujacego przeszukać jego samochód. W związku z powyższym zostałzatrzymany. Odmówiono mu prawa do poinformowania jego kolegi o zaistnialej sytuacji. Po upływie 72 godzin zatrzymany został pzrekazany do dyspozycji sądu, a następnie tymczasowo aresztowany. Nie przydzielono mu obrońcy z urzędu, jako osobie niebedącej obywatelem polskim, i skazano na karę 2 lat pozbawienia wolności.

Czy tok postępowania był właściwy? Jakie błędy popełniono?

 


Strona 4 z 7
rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl