Nie masz jeszcze konta?

Strona główna z prawa konstytucyjnego
Do rozwiązania
Kazus: Skarga konstytucyjna- ciekawe Drukuj Email
Dodany przez UnBeso   
poniedziałek, 21 marca 2011 16:15

Obywatel RFN Michael S., przegrywa w polskim sądzie cywilnym 2. instancji sprawę o zwrot ,,zawłaszczonego przez niejakiego Roberta K." samochodu osobowego marki Fiat 126, rocznik 1997. Michael S. chce złożyć skargę kasacyjną w tej sprawie, lecz dowiaduje się, że zgodnie z art. 398 2 polskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 50000 zł( obie strony przyznały, że wartość samochodu to 2000zł).

Po 3-miesięcznych konsultacjac z prawnikami Michael S. skłóada skargę konstysucyjną do TK, zarzucając, że art. 398 2 kpc jest niezgodny z art. 45 ust.1 w związku z art. 31 ust.3 Konstytucji RP przez to, że ograniczając jednostce możliwość składania skarg kasacyjnych narusza konstytucyjne prawo do sądu. Uważa również, że z tych samych powodów zaskarżony przepis narusza art.6 ust.1 Europ. Kon.o Ochr. Pr. Czł. i Podst. Wol.

Sędzia TK dokonujący kontroli wstępnej skargi uważa , że jest ona niedopuszczalna, gdyź w powyższej sprawie legitymowany do wniesienia skargi konst. był wyłącznie obywatel polski.

Proszę ocenić, czy:

a) skarga Michaela S. spełnia warunki odnoszące się do wnoszenia skarg konstytucyjnych?

b) zarzuty zawarte w skardze są zasadne?

Proszę o pomoc w rozwiązaniu i czekam na ciekawe uzasadnienia !

 
Kazus: Miedź dla Premiera RP Drukuj Email
Dodany przez UnBeso   
poniedziałek, 28 lutego 2011 18:25

Prezes RP na podstawie upoważnienia Rady Ministrów zawiera umowę międzynarodową z premierem rządu Demokratycznej Republiki Konga w sprawie zakupu przez RP 1mln ton miedzi. Umowa zostaje zatwierdzona przez RM.
Dzień przed planowaną transakcją Prezydent RP wydaje oświadczenie , w którym stwierdza,że:
a) ,,umowa z rządem DR Konga wymagała ratyfikacji i to za zgodą wyrażoną w ustawie ,gdyż sprawy wydobycia kopalin są w Polsce regulowane ustawowo (por. ustawę Prawo górnicze)"
b) ,,transakcja będzienielegalna,gdyż wpierw należałoby wydać ustawę w sprawie wykonania umowy, tzn. w sprawie upoważnienia Rządu do dokonania zakupu surowca."
c) ,,należy dodać, że zawierając umowę, Pan Premier naruszył konstytucję. W świetle fundamentalnych wartości konstytucyjnych zakazane jest bowiem wiązanie się trakatami z państwem, w którym nie przestrzega się podstawowych praw człowieka (patrz inf. ONZ o wykorzystywaniu pracy dzieci w kopalniach miedzi w DR Konga)"

Muszę przygotować krótką opinię prawną, ustosunkowując się do tez a,b,c zawartych w oświadczeniu Prezydenta RP.

Proszę bardzo o pomoc, gdyż to mój pierwszy kazus i nie mam pojęcia, czy moje myśli zmierzają w dobrym kierunku:)

 
Kazus: Za kim przysięgę powtórzy prezydent elekt? *rozwiązany* Drukuj Email
Dodany przez Alter Ego   
wtorek, 06 lipca 2010 12:50

Dnia 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej ginie prezydent RP. Przedterminowe wybory wygrywa 4 lipca 2010 kandydat pełniący funkcję Marszałka Sejmu. Kadencja nowego prezydenta rozpoczyna się w dniu złożenia przysięgi wg. roty zawartej w Konstytucji z 1997 roku. Słowa przysięgi są powtarzane przez składającego przysięgę prezydenta elekta za Przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego, którym jest Marszałek Sejmu.

Wskaż rozwiązanie które pomoże wybrnąć prezydentowi elektowi i jednocześnie Marszałkowi Sejmu z tej niezręcznej sytuacji, a które oczywiście będzie zgodne z obowiązującymi noramami.

 
Kazus: Fikcja równości? *rozwiązany* Drukuj Email
Dodany przez Alter Ego   
środa, 12 maja 2010 12:40

Opis: Uchwalona, przez Ustawodawcę, ustawa przewiduje przyznanie funkcjonariuszom Policji lokalu mieszkalnego w miejscowości pełnienia służby, lub pomoc finansową na wykupienie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego. Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że wprowadzone regulacja przewiduje dalej idącą pomoc dla funkcjonariuszy Policji niż dla pozostałych obywateli i w związku z tym jest sprzeczna z art. 32 Konstytucji.

Pytanie: Czy RPO ma rację, jakie będzie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego?

 


Strona 7 z 7
rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl