Kazus: Prawo konstytucyjne - wotum nieufności dla rządu. Drukuj
Dodany przez fawela   
czwartek, 19 listopada 2015 13:52

Do Sejmu wpłynął wniosek o wyrażenie wotum nieufności dla rządu. Wniosek został zgłosozny przez 45 posłów koalicji WiR i wskazywał kandydata na Prezesa Rady Ministrów w osobie przewodniczącego koalicjil Wniosek o podjęcie uchwały został poddany pod głosowanie po upływie 5 dni od jego zgłoszenia. Sejm wyraził wotum nieufności dla rządu więkoszością ustawowej liczby posłów.

Czy wszystko przebiegło zgodnie z prawem?