Kazus: Zmiana Konstytucji Drukuj
Dodany przez fawela   
czwartek, 19 listopada 2015 13:59

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmiane Konstytucji, zgłoszony przezPrezydenta RP, dotyczący zmiany w zakresie wolności politycznych (rozdział II). Ustawa o zmianie Konstytucji została uchwalona przez Sejm bezwzględną większością głosów, przy obecności połowy ustawowej liczby posłów, i przez Senat większością 2/3 głosów w obecności połowy ustawowej liczby senatorów. Po upływie 30dni od uchwalenia ustawy przez Senat prezydent zarządził referendum ogólnokrajowe.

Czy ustawa o zmianie Konstytucji została uchwalona? Czy prezydent może podpisać ustawę, jeśli zmiana nie została przyjęta w referendum?