Kazus: Stan wojny Drukuj
Dodany przez prawo123123   
środa, 11 stycznia 2017 16:17

Trwające od dłuższego czasu tajne pertraktacje między rządami Polski i Francji zaowocowały zawarciem przez Radę Ministrów umowy międzynarodowej o przystąpieniu Polski do układu wojskowego, skupiającego państwa w celu skoordynowania działań i przygotowania ataku na jednego z sąsiadów. Prezes Rady Ministrów powiadomił Sejm o przedłożeniu tej umowy do ratyfikacji Prezydentowi. Przygotowania do wojny szły pełną parą. Prezydent umowę ratyfikował, a Rada Ministrów mianowała specjalnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w państwach sojuszniczych na czas planowanej wojny. Gdy wyznaczono termin rozpoczęcia operacji wojskowej, Prezydent na wniosek Ministra Obrony Narodowej mianował Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych na wyznaczonym przez sojuszników obszarze natarcia. Pozostało już tylko czekać na podjęcie przez Sejm formalnej uchwały o stanie wojny.

1. Czy przedstawiona w kazusie umowa międzynarodowa stała się częścią krajowego porządku prawnego?
2. Czy działania podjęte przez organy władzy państwowej zmierzające do przygotowania państwa do wojny przebiegały w zgodzie z Konstytucją?