Nie masz jeszcze konta?

Strona główna z prawa międzynarodowego
Kazusy z prawa międzynarodowego
Kazus: Kazus5. Właściwość sądu. Sprawy rodzinne. Drukuj Email
Dodany przez Jadzia   
niedziela, 01 września 2013 23:37

 

. Małżonkowie Frankowscy mają małoletnie dziecko i pozostają w separacji faktycznej. Dziecko pozostaje przy matce w Polsce, która jest nieuleczalnie chora, ojciec dziecka przebywa w Norwegii. Matka oddaje dziecko bratu przebywającemu w Nowym Jorku. Brat nie jest prawnym opiekunem dziecka. Zamierza wystąpić do sądu o ustanowienie go opiekunem dziecka, a następnie o alimenty w stosunku do ojca na rzecz opiekującego się dzieckiem. Którego państwa sąd będzie właściwy w sprawie  o ustanowienie opieki oraz o alimenty.

 
Kazus: Kazus4. Prawo rodzinne. Drukuj Email
Dodany przez Jadzia   
niedziela, 01 września 2013 23:37

 

Polka na wypoczynku w Grecji poznała Włocha i tam zawarła z nim związek małżeński. Po zawarciu małżeństwa zamieszkali w Genewie. W małżeństwie urodziło się dwoje dzieci. Małżonkowie zamierzają wystąpić o rozwód i podział majątku dorobkowego. Proszę powiedzieć, którego państwa sąd (Grecji, Polski, Włoch, Szwajcarii ) będzie orzekał w przedmiotowych sprawach.

 
Kazus: Kazus3. Prawo rodzinne. Drukuj Email
Dodany przez Jadzia   
niedziela, 01 września 2013 23:36

 

Pani Madalińska po rozwiązaniu małżeństwa przez sąd pozostaje w niedostatku i zamierza dochodzić alimentów od eks – małżonka przebywającego w Danii. Proszę powiedzieć, przed którym sądem i według, którego prawa może skutecznie uzyskać żądane alimenty.

 
Kazus: Kazus2. Prawo rodzinne. Drukuj Email
Dodany przez Jadzia   
niedziela, 01 września 2013 23:35

 

Polka przebywająca na wczasach w Egipcie poznała Etiopczyka i tam zawarli związek małżeński. Po zawarciu małżeństwa zamieszkali w Rzymie. Z małżeństwa pochodzi dwoje dzieci. Po urodzeniu drugiego dziecka Polka dowiedziała się, że jej małżonek posiada w Etiopii dwie żony, na co zezwala prawo tego państwa. Czy fakt ten stanowi podstawę i według którego prawa do unieważnienia małżeństwa lub jego rozwiązania
w drodze orzeczenia orzekającego rozwód.

 
Kazus: Kazus1. Prawo rodzinne. Drukuj Email
Dodany przez Jadzia   
niedziela, 01 września 2013 23:34

 

Polka czasowo przebywająca w Irlandii urodziła dziecko pozamałżeńskie. Domniemanym ojcem dziecka jest Amerykanin. Przed sądem, którego państwa może ona dochodzić na swoją rzecz zwrotu poniesionych wydatków związanych z urodzeniem dziecka oraz bieżących alimentów na rzecz urodzonego dziecka.

 
Kazus: Polak Wielka Brytania i podatki Drukuj Email
Dodany przez anna01847   
wtorek, 08 stycznia 2013 16:59

Czy Polak pracujący kilka miesięcy w Wielkiej Brytanii i opłacający ta podatki musi zapłacić podatki także w Polsce?

 
Kazus: Polak, Berlin i piwo Drukuj Email
Dodany przez anna01847   
wtorek, 08 stycznia 2013 16:58

 

W Niemczech dopuszczalne jest spożywanie niskoprocentowego alkoholu także w miejscach publicznych. Czy przebywający w Berlinie Polak może się napić piwa w metrze?

 
Kazus: System Ochrony Prawnej UE Drukuj Email
Dodany przez Lukasz121   
czwartek, 27 grudnia 2012 16:34

Kazus ten jest na zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu, rozwiązać go należy do 4 stycznia, a żećwiczenia  te prowadzone były  w taki sposób że niewiele się dowiedzieliśmy i wynieśliśmy z nich, rozwiązanie kazusa jest trochę problematyczne, dlatego też proszę o  pomoc.

Pytania pomocnicze

1) Z jakim pytaniem (pytaniami) może wystąpić sąd krajowy do ETS w każdej ze spraw?

2) Na jakie zasady prawa UE można powołać się w każdej ze spraw? Jak może być stosowane prawo UE?

3) Jakie są argumenty stron (wszystkich) w każdej ze spraw?

4) Jakie jest możliwe rozstrzygnięcie i jego uzasadnienie ETS w każdej ze spraw?

KAZUS 1

Dyrektywa Rady 74/577 EWG zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia, by zwierzęta przeznaczone na ubój były traktowane w możliwie najbardziej humanitarny sposób. Hiszpania implementowała dyrektywę dekretem królewskim z 1987 r., który jednak nie przewidywał żadnych sankcji w celu zapewnienia skuteczności tych postanowień. Władze brytyjskie konsekwentnie odmawiały, odwołując się do art. 36 TEWG [obecnie art. 36 TFUE] jako podstawy prawnej, wydawania licencji na import mięsa i eksport zwierząt rzeźnych z i do Hiszpanii, twierdząc, że zwierzęta są zabijane w sposób niezgodny z przepisami dyrektywy. Firma irlandzka, działająca na rynku brytyjskim, której odmówiono licencji na eksport owiec do Hiszpanii odwołała się do sądu zarzucając władzom brytyjskim, że poprzez swoje postępowanie naruszają prawo wspólnotowe.

KAZUS 2

Pani D. w styczniu 1989 r. została zaczepiona na dworcu w Mediolanie przez przedstawiciela firmy I. oferującej kursy języków obcych. Zawarła z nim umowę (na dworcu, poza siedzibą przedsiębiorstwa) na zakup korespondencyjnego kursu języka angielskiego. Po kilku dniach poinformowała I. o odstąpieniu od umowy; w związku z tym nie uiściła żadnych opłat. Kilka miesięcy później została poinformowana przez I. o przeniesieniu roszczenia o zapłatę za kurs na firmę windykacyjną R. Pani D. w liście do R. potwierdziła wycofanie się z umowy, powołując się na dyrektywę 85/577 w sprawie ochrony konsumentów w stosunku do umów zawieranych poza siedzibą przedsiębiorstwa (np. sprzedaż akwizycyjna). Dyrektywa przewiduje m.in. możliwość odstąpienia przez konsumenta od takiej umowy, bez podania przyczyny, w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. Włochy nie implementowały jednak dyrektywy w terminie, który upływał w grudniu 1987 r. (dokonano tego dopiero na początku 1992 r.). Firma R. wystąpiła do sądu włoskiego z roszczeniem o zapłatę przeciwko pani D., która przed sądem znów powołała się na dyrektywę.

 
Kazus: Ograniczenia i zastosowania immunitetów nietykalności osobistej Drukuj Email
Dodany przez paulina2492   
środa, 05 grudnia 2012 15:18

Dorastający syn attaché handlowego ambasady Chile w Norwegii, utrzymywany przez ojca i z nim mieszkający, mający obywatelstwo francuskie, znany był z gwałtownego usposobienia. Pewnego dnia wraz ze swym bratem mającym również obywatelstwo francuskie, ale mieszkającym i utrzymującym się samodzielnie, przy­łączył się do manifestacji ulicznej, zorganizowanej przez przeciwników polowania na foki. Gdy manifestacja została zatrzymana przez policję, wytworzyło się spore zamieszanie, manifestanci zaczęli rzucać kamieniami w kierunku służb porządkowych. W końcu wywiązała się bójka ze służbami mundurowymi. W trakcie interwencji policyjnej synowie attaché zostali kilkakrotnie uderzeni pałką. Następ­nego dnia poskarżyli się ojcu, iż zamiast chronić ich nietykalność oso­bistą, policjanci naruszyli ją. W konsekwencji prosili ojca o podjęcie stosownej interwencji w protokole dyplomatycznym Norwegii.

Czy attache powinien zwrócić się z interwencją do ministerstwa spraw zagranicznych Norwegii?

 
Kazus: Immunitety członków personelu administracyjno- technicznego Drukuj Email
Dodany przez paulina2492   
środa, 05 grudnia 2012 15:11

Obywatelka państwa Z pracując tymczasowo jako sekretarka w ambasadzie państwa Z w państwie Y była podejrzana o handel narkotykami na dużą skalę. Czy można ją aresztować i wszcząć postępowanie karne?

 
Kazus: ETPC Drukuj Email
Dodany przez eshai   
niedziela, 29 stycznia 2012 19:28

 
Kazus: Prawo Międz. Publiczne w 5 minut Drukuj Email
Dodany przez user001   
środa, 18 stycznia 2012 15:39

To moja pierwsza styczność z tego typu zadaniem, gorąco proszę o pomoc w rozwiązaniu. Będę bardzo wdzięczna :)
Kazusy pochodzą z króciutkiego skryptu: http://www.grocjusz.edu.pl/Materials/skrypt/09.pdf

Kazus 1
Niezamieszkała wyspa Perejil na Morzu Śródziemnym znajduje się ok. 200 m. od
wybrzeży Maroka, ale jej status prawny (przynależność państwowa) jest przedmiotem
sporu między Marokiem a Hiszpanią. W 2002 roku wylądowała na niej (bez zgody
władz w Madrycie) grupa żołnierzy armii marokańskiej, którzy założyli obóz wojskowy. Zgodnie ze stanowiskiem rządu marokańskiego działanie to miało na celu „monitorowanie nielegalnej imigracji”.
Czy działanie Maroka uzasadnia użycie przeciwko niemu siły zbrojnej siły
zbrojnej przez Hiszpanię?

Kazus 2
Dnia 12 lipca 2006 roku partyzanci ugrupowania Hezbollah – mającego swoje bazy na
terytorium Libanu - uprowadzili dwóch żołnierzy izraelskich, ośmiu innych zabili.
Premier Izraela Ehud Olmert stwierdził, że wskazane działanie stanowiło „akt
wypowiedzenia wojny”. W konsekwencji wojska izraelskie przeprowadziły na
terytorium Libanu (bez zgody jego władz) zmasowaną akcję zbrojną, której celem
miało być „wyeliminowanie” organizacji Hezbollah.
Czy działanie Izraela stanowiło akt legalnej samoobrony?

Kazus 3
Od połowy lat dziewięćdziesiątych XX w. wojska armii Ugandy stacjonowały w
prowincji Ituri (Demokratyczna Republika Konga), prowadząc operacje militarne
skierowane przeciwko ugrupowaniom partyzanckim. Władze kongijskie przeciwko
obecności żołnierzy ugandyjskich nie protestowały. W sierpniu 1998 roku, w czasie
szczytu w Victoria Falls władze DRK oskarżyły Ugandę o dokonanie zbrojnej agresji
na jej terytorium.
Czy w przypadku pozostania wojsk ugandyjskich na terytorium DRK po sierpniu
1998 roku i kontynuowania działań militarnych przeciwko lokalnej partyzantce :
- Uganda naruszyła art. 2 ust. 4 Karty Narodów Zjednoczonych?
- DRK przysługiwało prawo do użycia siły zbrojnej przeciwko Ugandzie?


Kazus 4
Dnia 23 października 1956 roku w Budapeszcie odbyły się masowe demonstracje, w
czasie których ich uczestnicy wzywali rząd do włączenia do jego składu p. Imre Nagy.
W czasie demonstracji żądano ukarania winnych krwawych czystek z okresu
stalinowskiego. W nocy rozpoczęły się walki między demonstrantami a siłami
rządowymi. I Sekretarz Komunistycznej Partii Węgier Erno Gero poprosił wojska
radzieckie o interwencję i zdławienie kontrrewolucji. Dnia 24 października 1956 roku
KPW poleciła jednak p. Nagy sformować nowy rząd. Dnia 1 listopada 1956 roku rząd
Imre Nagy wypowiedział Układ Warszawski i zażądał, by wszystkie obce wojska
opuściły terytorium państwa. Dnia 4 listopada 1956 roku oddziały radzieckie wkroczyły
do Budapesztu (pomimo oporu mieszkańców stolicy i wbrew woli rządu I. Nagy).
Czy interwencja ZSRR na Węgrzech dokonana została w wykonaniu prawa do
samoobrony zbiorowej w rozumieniu art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych?


 


Strona 4 z 5
rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl