Kazus: Integracja europejska i prawo wspólnotowe. Drukuj
Dodany przez niqueo2   
piątek, 29 stycznia 2016 14:51

Proszę pomóżcie, nie umiem tego wogóle rozwiązać a jestem na pierwszym roku. 

Kazus integracja europejska i prawo wspólnotowe

Pani Amanda Scatti czekając na pociąg jadący z Mediolanu do Rzymu, Zawarła z przedstawcielem firmy Inter- Language,
działającym poza siedzibą spółki, kontrakt w sprawie korespondencyjnego kursu języka angielskiego. Firma Inter Language była spółką- córką firmy smile educational centre z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Jednak w pociągu pani Scatti doszła do wniosku, że kurs nie jest w sumie jej potrzebny i postanowiła wycofać się z umowy. Kiedy powiadomiła o tym firmę Inter-Language i domagała się zwrotu pieniędzy za kurs firma przeniosła jej roszczenie na Smile Educational Centre, Widząc że sprawa dotyczy podmiotu działającego w Unii Europejskiej, lecz w innym kraju, po skontaktowaniu się z przedstawicielem firmy Smile Educational Centre Pani Scatti powołała sie na dyrektywę 85/577/EEC, dotyczącą ochrony konsumentów w stosunku do kotraktów wynegocjowanych poza siedzibą przedsiębiorstwa, W myśl tej dyrektywy konsument ma czas na zastanowienie się i prawo wycofania się z zawartej umowy, gdyż  umowy powyższego typu mają na celu zaskoczenie klienta, co może mieć wpływ na podjętą przez niego decyzję o zawarciu umowy. Sprawa Pani Scatti trafiła do sądu Włoskiego, który z uwagi na występujący w niej "element prawa europejskiego" postanowił zwrócić się do trybunału sprawiedliwości UE (w procedurze orzeczenia prejudycjalnego) z następującymi pytaniami:

1. Czy w związku z faktem, że dyrektywa nie została jeszcze implementowana do krajowego porządku prawnego Włoch, może wywołać skutki prawne, a jeśli tak, to jakie warunki muszą wystąpić, by traktować dyrektywę jako wywołującą bezpośredni skutek?
2. Czy dyrektywa wowołuje skutki prawne wyłącznie między jednostkami a państwem, czy też możliwe jest powoływanie się na niąprzez jednostkę w sporze z inną jednostką lub osobą prawną ( np. przedsiębiorstwem?)