Nie masz jeszcze konta?

Kazus: Prawo międzynarodowe Drukuj Email
Dodany przez badzik105   
niedziela, 19 lutego 2017 15:18

Państwa Fantazja i Bellona zawarły umowę o utworzeniu rezerwatu przyrody na terenie o szerokości 40 km ciągnącym się wzdłuż całej granicy obu państw. Jednym z celów zawarcia umowy i utworzenia rezerwatu była ochrona rzadkiego gatunku antylop, żyjących na terenie obu państw, ale zagrożonych wyginięciem głównie z powodu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. Umowa miała podlegać ratyfikacji zgodnie z prawem wewnętrznym obu państw i wejść w życie w dniu złożenia dokumentów ratyfikacyjnych przez drugą ze stron. Oba państwa niezwłocznie wszczęły wewnętrzne procedury ratyfikacyjne, jednak jeszcze przed ich zakończeniem nastąpiła okoliczność, która zatrzymała dalsze prace parlamentarne obu państw. Władze Bellony wydały zgodę na budowę zakładów chemicznych, które miały się znajdować w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu. Fantazja wysyłała do Bellony przedstawicieli dyplomatycznych w celu zablokowania możliwości utworzenia zakładów chemicznych obok rezerwatu. Bellona w odpowiedzi  twierdziła, iż Fantazja prawdopodobnie nigdy nie ratyfikuje konwencji, ponieważ jej procedury ratyfikacyjne są bardzo uciążliwe i długotrwałe, a umowa do czasu obustronnej ratyfikacji nie obowiązuje. Nadmienić należy, iż Bellona również nie ratyfikowała jeszcze wymienionej konwencji.

a)      Oceń postępowanie obu państw w świetle Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatowym z 1969 r.,

b)      Wskaż, jaki jest cel ratyfikacji umowy międzynarodowej,

c)      Omów znaczenie postępowania państw w okresie bezpośrednio poprzedzającym wejście umowy w życie.


Najbardziej chodzi mi o odpowiedz C)


 

Komentarze   

 
#1 anabella 2018-01-24 00:35
i jaka była odpowiedz bo mam taki sam kazus?:(
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl