Kazus: Sprzedawcy alkoholu Drukuj
Dodany przez albo414   
piątek, 24 listopada 2017 13:12

Józef K. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest właścicielem winiarni przy ul. Grochowskiej w Warszawie. Sprzedaje również wino przez Internet, zbierając zamówienia za pośrednictwem strony internetowej i rozsyłając butelki klientom. Wśród sprzedawanych przez niego win około 40% pochodzi z Francji a około 23% z Włoch. Prezydent m.st. Warszawy wydała decyzję cofającą zezwolenie na sprzedaż detaliczną alkoholu przez Józefa K. W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że Józef K. prowadził sprzedaż alkoholu poza wyznaczonym do tego punktem, to jest przez Internet, czym naruszył warunki zezwolenia oraz przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. art. art. 9 z indeksem 6 ust. 1, 18 ust. 1 oraz 18 ust. 7 pkt 6. Uzasadniało to cofnięcie zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu na podstawie art. 18 ust. 10 pkt pkt 1 i 2. Równocześnie Prezydent m.st. Warszawy zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 43 powołanej ustawy. W trzy dni po otrzymaniu decyzji Józef K. zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc w sprawie. Proszę przygotować opinię prawną w której m.in. zdecydować o wyborze środka prawnego, a następnie przygotować zarys argumentacji. Proponuję rozważyć przy tym następujące kwestie: 1. Czy w sprawie ma w ogóle zastosowanie prawo Unii Europejskiej? Czy występuje jakiś element unijny? 2. Czy przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi można uznać za środek o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych w przywozie? Czy stanowią one sposoby sprzedaży? 3. Jeśli odpowiedź na pytanie 2 jest twierdząca – czy polskie przepisy dają się usprawiedliwić na gruncie Traktatu o funkcjonowaniu UE lub orzecznictwa TSUE?