Nie masz jeszcze konta?

Strona główna z prawa rodzinnego i opiekuńczego
Kazusy z prawa rodzinnego i opiekuńczego
Kazus: Ojciec dziecka - przed zawarciem małżeństwa Drukuj Email
Dodany przez olus1152@o2.pl   
czwartek, 24 listopada 2016 22:57

Stan faktyczny: Agnieszka B. urodziła córkę Karolinę w maju 1986r. Nie pozostawała wówczas w związku małżeńskim z ojcem swojego dziecka. Małżeństwo z Tomaszem W., ojcem dziecka, zawarła w kwietniu 1987r. Tomasz W. złosił do Urzędu Stanu Cywilnego urodzenie dziecka dnia 07.05.1987r. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w jego obecności naniósł poprawki w akcie urodzenia dziecka, które teraz nosiło nazwisko ojca oraz umieszczono w nim - w rubryce "ojciec" dane Tomasza W. Opatrzył on swoim podpisem rubrykę o nadaniu dziecku imienia. Matka dziecka nie była przy tym obecna. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego nie sporządził protokołu przyjęcia oświadczenia o uznaniu dziecka ani innego dokumentu poświadczającego złożenie takiego oświadczenia. Nie zapytał także czy dane przedstawione przez Tomasza W. odpowiadają w rzeczywistości sytuacji dziecka. Małżeństwo Agnieszki B. i Tomasza W. rozpadło się. Tomasz W. kwestionował swoje ojcostwo, dlatego też wystąpił do prokuratury. Wyniki badań grupowych krwi były niejednoznaczne. Powód argumentował, że Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządził akt urodzenia dziecka tak , jakby to dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa- w tym przypadku dziecko urodziło się przed zawarciem małżeństwa przez Agnieszkę B. i Tomasza W. W jaki sposó sporządza się akt urodzenia w przypadku dziecka urodzonego przed zawarciem małżeństwa przez jego rodziców? Jakie konsekwencje pociąga za sobą unieważnienie uznania dziecka?
Podstawa prawna:
Uzasadnienie:

 
Kazus: Dorobki - wyrównanie/liczenie. Drukuj Email
Dodany przez podogonemdiabla   
niedziela, 10 stycznia 2016 16:51

Zofia i Franek byli małżeństwem od 01.03.2006 roku, 02.03.2006 podpisali umowę rozdzielczości majątkowej z wyrównaniem dorobków. W umowie nie zawarli żadnych dodatkowycj postanowień. Majątek Zofii w chwili podpisania umowy wynosił 10 000 a Franka 20 000. W 2000 roku Zofia odziedziczyła po rodzicach dom o warości 400 000 w maju 2010 Franek zmarł, w testamencie cały swoj majątek przekazał przyjaciółce Katarzynie, która w lipcu 2011 roku nabyla prawomocnie spadek. W trakcie małżeństwa małżonkowie zwiększyli swoje majątki poprzez uzyskane zarobki oraz z tytułu posiadanych papierów wartościowych ( Zofia o 400 000, a Franek o 80 000)
PYTANIA:
1. Ile wynosi dorobek każdego z małżonków?
2. Czy Zofii przysługuje roszczenie o wyrównanie majątków, jeśli tak to w stosunku do kogo powinna z takim roszczeniem wystąpić?
3. Czy roszczenie o wyrównanie dorobków może być kwestionowane?
4. Gdyby Franek podarowal Katarzynie drogi najszyjnik byłby on uwzględnionu przy liczeniu dorobków?

 
Kazus: Majątek małżeństwa - co dla kogo? Drukuj Email
Dodany przez podogonemdiabla   
sobota, 09 stycznia 2016 18:46

Danuta i Kazimierz zawarli związek małżeński w 2005 roku, po tym zamieszkali w mieszkaniu Kazimierza. Kazimierz był lekarzem, Danuta nauczycielką ale przestała pracować gdyż zajeła się wychowaniem dzieci. Podejmowała pojedyńcze zlecenia polegające na tłumaczeniu tekstów, w tym celu wraz z koleżanką założyła spółkę cywilną. Na potrzeby firmy kupily komputery i inne materiały potrzebne do pracy. 23.03.2007 zmarła babcia Danuy zostawiając jej w testamencie kamienicę, meble, biżuterie. W kamienicy znajduje się mieszkanie po babci oraz 6 wynajmowanych mieszkań i 2 lokale usługowe. Gdy dzieci podrosły Danuta wrócila do pracy w szkole na 1/2 etatu. 17.11.2010 uległa wypadkowi komunikacyjneu z tytułu którego otrzymała w postępowaniu sądowym odszkodowanie 20000. Kazimierz oprócz pensji w szpitalu i na uczelni otrzymywał honoraria jako autor publikacji naukowych, w 2008 roku otrzymał też nagrodę za osobiste osiągniecia. W trakcie małżeństwa kupił 2 wspólne samochody i działkę. Od 2008 roku Kazimierz pozostawał też w pozamałeńskim związku z Barbarą z którą wspólnie kupił mieszkanie, jego wyposażenie, przyczepę campingową i meble. W 2010 roku małżeństwo Danuty i Kazimierza zostało rozwiązane przez rozwód, po tym fakcie wystąpił do sądu o podział majątku, Kazimierz domaga się ustalenia nierównych udziałów gdyż według niego przyczynil się w większym stopniu do ich majątku.
PYTANIA:
1) Jakie są składniki poszczególnych majątków?
2) Jakie udziały przysługują małżonkom we wspólnym majątku?
3) Jakiej regulacji podlegają stosunki majątkowe Barbary i Kazimierza?

 
Kauzs: Prowadzenie działalności gospodarczej Drukuj Email
Dodany przez podogonemdiabla   
sobota, 09 stycznia 2016 18:31

Zbigniew i Danuta byli małżeństwem. Zbigniew prowadził działalność gospodarczą w formie firmy budowlanej, Danuta nie pracowała zajmowała się domem i 3 dzieci, pomagała też mężowi w księgowości. Pewnego dnia Zbigniew uległ wypadkowi i trafił na miesiąc do szpitala, po tym potrzebna była kilkumiesięczna rehabilitacja. Danuta zaczęla obawiać się o utrzymanie rodziny, przeglądając dokumeny firmy zauważyła że część kontrahentów nie zapłaciła za wystwawione faktury. Poprosiła swojego brata i wraz z nim udała się pod wskazane adresy by pobrac zaległości. Jeden tylko z dłużników zapłacil za wykonaną usługę, natomiast drugi powiedział że może zapłacić tylko Zbigniewowi ewenturalnie jej gdy pokaże mu udzielone przez Zbigniewa pełnomocnictwo. Mając problemy finansowe umówila się z właścicielem osiedlowego sklepu że będzie kupowała u niego na kredyt a zaległości spłaci mąż jak wróci do pracy. W okresie rehabilitacji Zbigniewa zmarł jego wujek który zostawił mu w testamencie 5000. Danuta zapoponowała aby pieniądze przeznaczyć na spłate długów w sklepie, Zbigniew nie zgodził się twierdząc że spadek jest tylko jego własnością i przecznaczy go na własne potrzeby.
PYTANIA:
1) Czy Danuta mogła pobrać zaległe płatności od kontrahentów czy musiała mieć do tego pełnomocnictwo?
2) Czy pieniądze ze spadku, są dostępne dla wierzycieli Danuty?

 
Kazus: Pełnomocnictwo dla adwokata Drukuj Email
Dodany przez marley   
czwartek, 07 stycznia 2016 11:06

Adwokat Jacek. S na podstawie umowy zlecenia i udzielonego pełnomocnictwa prowadzi sprawe sadowa Krzysztofa. S  . wyznaczony przez sad termin kolejnej rozprawy pokrywa się z innym wyznaczonym mecenasowi Jackowi. S przez sad w innym miescie.

1.Czy i na jakiej podstawie mecenas Jacek s może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Krzysztofa s swojemu koledze adwokatowi Grzegorzowi. R?

 
Kazus: Danuta. S udzielila swojemu mezowi pełnomocnictwa do sporządzenia testamentu Drukuj Email
Dodany przez marley   
czwartek, 07 stycznia 2016 11:05

Danuta. S udzielila swojemu mezowi pełnomocnictwa do sporządzenia w jej imieniu jej testamentu, motywując swa decyzje, iż to maz zawsze był odpowiedzialny za wszelki decyzje majakowe. Maz sporządził testament. Po śmierci Danuty wniesiono do sadu wniosek o wydanie postanowienia o nabyciu spadku na podstawie testamentu

 1. Co powinien uczynić sad?
 
Kazus: Grażyna. S udzieła swojej siostrze Ewelinie. S pełnomocnictwa do zakupu nieruchomości Drukuj Email
Dodany przez marley   
czwartek, 07 stycznia 2016 11:04

Grażyna. S udzieła swojej siostrze Ewelinie. S pełnomocnictwa do nabycia nieruchomości położonej w Poznaniu , przy ulicy Stokrotki oznaczonej numerem księgi wieczystej Kw 123 za cenę i na warunkach według  uznania pełnomocnika  Ewelina. S działając na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa i owołując się na zwarty w nim zapis-pozostawiajacy jej decyzje w sprawie ceny i warunkow zawarcia umowy i postanowiła dla większej korzyści siostry , za te sama cene i na lepszych zakupić na jej rzecz nieruchomość położona obok opisanej w pełnomocnictwie i oznaczona numerem ksiego wieczystej Kw 124

 1. Czy może dokonac powyższej czynności zakupu nieruchomości oznaczonej księgi wieczystej Kw nr. 124, na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa
 2. W jakiej formie dokonana ma być sprzedaż oraz w jakiej formie powinni zostac udzielone pełnomocnictwo do dokonania tej czynności
 
Kazus: Ubezwłasnowolniona częściowo Drukuj Email
Dodany przez marley   
czwartek, 07 stycznia 2016 11:04

Patrycja. G cierpiąca na zdiagnozowaną depresję została orzeczeniem sądu okręgowego ubezwłasnowolniona częściowo. Zawarła jednak umowę o pacę na stanowisku  administracyjno-biurowym

 1. Czy czynność prawna dokonana przez Patrycję jest ważna?
 2. Czy przedstawiciel prawny Patrycji był zobowiązany do potwierdzenie umowy a jeśli tak w jakim terminie powinien tego potwierdzenia dokonać
 3. Jaki sąd odpowiedzialny jest za ustanowienie przedstawiciela ustawowego dla ubezwłasnowolnionego częściowo i jak nazywa się ten przedstawiciel?
 
Kazus: Zofia. O i Krzysztof. K zamierzają zawrzeć związek małżeński. Drukuj Email
Dodany przez marley   
czwartek, 07 stycznia 2016 11:03

Zofia. O i Krzysztof. K zamierzają zawrzeć związek małżeński. Zofia. O ma ukończone 16 lat . A Krzysztof . K 17. Zofia. O jest w piątym miesiącu ciąży

 1. Czy mogą bezwarunkowo zawrzeć związek małżeński
 2. Czy musza oni uzyskać zgodę jakiegoś organu, instytucji
 3. Czy ciąża zofi.o będzie miała wpływ na decyzje organu, instytucji, jesi muszą one wyrazić zgodę na zawarcie małżeństwa
 4. Od czego uzależniona jest ważność dokonanej przez Zofię . O i Krzysztofa . K, czynność prawnej jaka jest zawarcie małżeństwa?
 
Kazus: Adam.M został ubezwłasnowolniony częściowo Drukuj Email
Dodany przez marley   
czwartek, 07 stycznia 2016 11:03

Adam.M został ubezwłasnowolniony częściowo. Sad rejonowy ustanowił dla niego kuratora. Po uprawomocnieniu się postanowienia o ubezwłasnowolnieniu Adam. M udzielił bratu pełnomocnictwa i zażądał aby jego kurator ,zgodnie z przepisami prawa potwierdził tę czynność

 1. Co powonienie zrobić kurator Adama. M
 2. Jak kształtuje się zdolność do czynności prawnych Adam. M
 
Kazus: Rodzicom małoletnim dzieci ograniczono władzę rodzicielską Drukuj Email
Dodany przez marley   
czwartek, 07 stycznia 2016 11:02

Rodzicom małoletnim dzieci ograniczono władzę rodzicielską przez ustanowienie dla dzieci rodzin zastępczej w osobach dziadków.

 1. Czy dziadkowie sa równocześnie opiekunami prawnymi dzieci?
 2. Na czym polega ograniczenie władzy rodzicielskiej i jakie sa sposoby ograniczenia władzy rodzicielskiej
 3. Czy rodzicie maja prawo podejmować decyzje w sprawach dotyczących ich dzieci? Jeśli tak , to w jakim zakresie?
 
Kazus: Sąd orzekł rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Drukuj Email
Dodany przez marley   
czwartek, 07 stycznia 2016 11:00
 1. Sąd orzekł rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Nie ograniczył żadnemu z rodziców władzy rodzicielskiej. Wykonywanie pieczy nad dzieckiem powierzył matce dzieci. Matka dzieci utrudnia ojcu dzieci kontakt z nimi, uzasadniając brak możliwości spotkania różnymi powodami.
 2. Jakie kroki podjąć może w niniejszej sprawie ojciec dziecka?
 3. Czy  matka może żądać ograniczenia kontaktu ojca z dziećmi, a jeśli tak to na jakiej podstawie?
 


Strona 1 z 3
rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl